วิธีการจอง

การจองรถ

  1. ลูกค้าสามารถแจ้ง รุ่นรถ วัน เวลา ที่ต้องการเช่า และสถานที่รับ-ส่งคืนรถ
  2. แจ้งข้อมูลของลูกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โดยลูกค้าสามารถจองรถเช่าผ่าน ทางโทรศัพท์ หรือจองออนไลน์ Line, Facebook
  3. หลังจากที่ลูกค้าทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันการจองรถจากเจ้าหน้าที่ของเรา
  4. ลูกค้าสามารถทำการโอนเงินมัดจำการจองรถล่วงหน้าโดยผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท
    ( สอบถามบัญชีธนาคารที่ลูกค้าต้องทำการโอนจากเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ )
    – หลังจากที่ลูกค้าทำรายการโอนเงินมัดจำล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งใบตอบรับการจองรถและการมัดจำรถเช่าไปให้ ทาง E-mail , Line, Facebook หรือตามช่องทางที่ลูกค้าระบุ
  5. วันรับรถ ลูกค้าต้องเตรียมบัตรประชาชน ใบขับขี่ (ตัวจริง) เพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่ด้วย

เอกสารประกอบการเช่ารถ

เอกสารการเช่ารถ : หลักฐานการเช่ารถ

– สำเนาบัตรประชาชน / Passport
– สำเนาใบขับขี่ / Driving Lincens

– บัตรเครดิต / กรณีไม่มีบัตรเครดิตต้องวางเงินประกันการเช่ารถ

Credit card / In case of not having credit card, deposit must be paid for car rental
– เงินวางประกันการเช่ารถ รถรุ่นเล็ก-รถรุ่นกลาง 5,000 บาท, รถรุ่นใหญ่ 20,000 บาท

Deposit for car rental Small model car – medium model car 5,000 baht, large model car 20,000 baht

ประกันภัย

รถทุกคันของเรา มีประกันภัยชั้น 1 ขั้นพื้นฐาน (ซึ่งรวมอยู่ในค่าเช่าแล้ว) แต่จะไม่รวม ค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุโดยท่านเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี

หากเกิดอุบัติเหตุและท่านไม่ซื้อประกันเพิ่มเติมกับบริษัทรถเช่า โดยท่านเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณีบริษัทรถเช่าจะเรียกเก็บค่าเสียหาย(“ค่าเสียหายส่วนแรก”) ระหว่าง 1,000 – 50,000 บาท ในอัตราอ้างอิงตามประเภทรถดังที่แนบในสัญญาเช่า

ข้อตกลงการเช่ารถ

– ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันเอง
– ถ้าผู้เช่าจะยกเลิกการเช่ารถ ต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ทางบริษัทฯถึงจะคืนค่ามัดจำล่วงหน้าให้
– ผู้เช่าต้องมีสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาใบขับขี่
– ห้ามมิให้ผู้เช่านำรถยนต์ที่เช่าไปจากทางร้าน ไปใช้ในการเช่าช่วงหรือมอบให้บุคคลอื่นเป็นอันขาด
– หากผู้เช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่านำรถที่เช่าไปจากทางร้าน ไปกระทำผิดโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือปฎิบัติผิดกฎข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
– หากผู้เช่ากระทำผิดตามสัญญาที่ได้ทำการตกลงกับทางบริษัทตามข้อดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่ายินยอมให้ทางบริษัทฯปรับเงินประกันทั้งหมดทันที